Tôm Trộn Hải Titan

(3 đánh giá của khách hàng)

Tôm trộn Hải Titan là thức ăn cao cấp dành cho cá la hán, hỗ trợ quá trình bung đầu, lên màu và sáng châu tốt.