Bắt đầu bén duyên với nghề nuôi cá vào khoảng cuối 2014, Hải Titan Farm đã trải qua 5 năm vừa hoạt động vừa tìm hiểu về cá.

  • Năm 2014: bắt đầu nuôi cá betta
  • Năm 2016: thất bại sau 2 năm nghiên cứu, nhân giống
  • Năm 2017: bỏ nghề
  • Năm 2018: trở lại với cá la hán, được anh em giúp đỡ tìm hiểu
  • Năm 2019: mở rộng kinh doanh, phát triển thêm cá ranchu, cá dĩa

Ngoài bán cá, con giống thì Hải Titan Farm còn kinh doanh thêm thức ăn cho cá cảnh như: trùn huyết, tôm trộn,… được nhiều người lựa chọn.